O PROJEKTU

Objevte bydlení budoucnosti, které nezatěžuje přírodu, ani životní prostředí. Najděte svůj nový domov na místě, které vám nabídne vše, co vy a vaše rodina potřebujete. Ve Via Sancta není téměř nic nemožné. Dostatek soukromí a zároveň spojení s nejbližším okolím a místní komunitou. Klid přírody a přesto blízkost města. Nekonečný počet sportovních aktivit, i možnost společenského a kulturního vyžití. Objevte Via Sanctu a vydejte se na společnou cestu životem.

viasancta-motiv-inverted
image
arrow-left
arrow-left

VIZE PROJEKTU VIA SANCTA

TVOŘÍME EKOLOGICKÉ DOMOVY

gallery-img

gallery-img

gallery-img

viasancta-motiv
gallery-img
PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Projekt Via Sancta si klade za cíl zejména omezení spotřeby primárních neobnovitelných zdrojů energie a jejich nahrazení obnovitelnými variantami, tedy dosažení energetické soběstačnosti projektu. Kromě toho usiluje také o redukci spotřeby pitné vody díky chytrému systému využívání dešťové vody. Nedílnou součástí projektu je rovněž omezení emisí CO2 a instalace zeleně na vnějších obálkách budov a na přilehlém pozemku.
viasancta-motiv
gallery-img
Prospěšnost společnosti
V duchu hesla společnosti Atlantis Development si Via Sancta zakládá na tvorbě komunit a budování pozitivních sousedských vztahů. Právě proto je součástí projektu také dostatek veřejných míst pro relaxaci a setkávání. V centru pozornosti pak stojí zejména lidé, jejich zdraví, pohodlí a bezpečnost. V rámci zefektivnění dopravní infrastruktury a snížení rizika kriminality myslíme na bezpečný pohyb pěších, pro parkování automobilů budou vyhrazena parkovací místa v suterénech budov apod. Zároveň dbáme i na zlepšení kvality života, a to díky zvýšení komfortu bytových domů. Pozornost klademe na snížení hlučnosti prostředí, eliminací rizika letního přehřívání obytných místností a další prvky, které pozitivně ovlivňují zdraví.
viasancta-motiv
gallery-img
Ekonomická stabilita
Promyšlená koncepce životního cyklu budovy, její efektivní provoz, kvalita výstavby i důraz na dostatečnou inrfomovanost rezidentů o spotřebně energií a vody a parametrech vnitřního prostředí mají za cíl nejen zlepšení života rezidentů a celé komunity, ale rovněž berou v potaz ekonomickou úspornost celého projektu v dlouhodobém horizontu. Důraz je přitom kladen nejen na jednotlivce, ale na celá budoucí společenství vlastníků jednotek. V rámci umožnění přístupu k bydlení dalším skupinám zájemců, je součástí projektu také systém družstevního vlastnictví bytů.

ARCHITEKTURA

MODERNÍ ARCHITEKTURA S RESPEKTEM K HISTORII

Projekt Via Sancta tvoří komplex bytových domů, který bude realizován v několika etapách. Tyto domy doplňují drobné objekty zázemí komunitní zahrady a kavárna s přilehlým volnočasovým parkem. Podél nově vzniklého náměstí postupně vyrostou rovněž komerčními prostory, které rozšíří občanskou vybavenost.

Všechny budovy svým architektonickým řešením maximálně respektují prostor, ve kterém se nacházejí. Okolní terén reflektuje také jejich celková výška, která nepřesahuje tři nadzemní podlaží.

Inspirací pro architektonickou podobu domů a projekt jako celek se stal pospolitý život rodinných komunit neolitických společností a jejich obydlí, jejichž pozůstatky v této oblasti odkryl archeologický průzkum.

intro-img
viasancta-motiv

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

PROHLÉDNĚTE SI VZOROVÝ BYT

Rádi byste viděli, jak budou vypadat byty našeho projektu Via Sancta? 360stupňová virtuální prohlídka Vám to umožní.

vr-img

REGISTRUJTE SE PRO PŘEDNOSTNÍ NABÍDKU

Chcete-li získat přednostní informace ještě před zahájením prodeje nebo zodpovědět otázky o projektu, vyplňte registrační formulář, případně kontaktujte přímo našeho prodejce.

logo-gradient
contact-img
logo-fblogo-iglogo-li

O JAKÝ TYP DISPOZICE BYSTE MĚLI ZÁJEM?

1+kk

2+kk

3+kk

4+kk

5+kk

KDE JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI?

Souhlasím se zasíláním informací

Souhlasím s použitím osobních údajů